Scholen

In de klas
Leerkrachten signaleren steeds meer dat kinderen vaker achter lopen in de motorische ontwikkeling. De tijden zijn veranderd: op avontuur in de buurt kan vaak niet meer, het verkeer is daarvoor te druk en er is ook weinig ruimte voor. Op potentiële speelveldjes worden huizen gebouwd. Computer, televisie, tablets en ipads nemen veel speeltijd in beslag. Door bewegingsarmoede ontwikkelen de hersenen zich minder goed en kunnen er leerproblemen ontstaan die zijn oorsprong vinden in de motorische achterstand. Er moet dus meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van de motoriek.

Presentatie op scholen 
Voor veel scholen is MRT een onbekend begrip. Vandaar dat ik door middel van een presentatie graag op uw school kom vertellen wat MRT precies inhoud en u kan laten ervaren hoe de motorische ontwikkeling verloopt. U zult zich meer bewust worden van het belang van de motoriek, in de algehele ontwikkeling van het kind.

Screening oudste kleuters
Op verzoek van scholen kan er bij oudste kleuters een motorische screening afgenomen worden. De screening is een verkort motorisch onderzoek dat gericht is op motorische vaardigheden die de kinderen moeten beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Door deze screening krijgt de leerkracht een goed beeld van de motorische ontwikkeling van de kinderen van zijn/haar groep. Naar aanleiding van het verkorte motorische onderzoek geef ik de leerkracht advies geven voor de lessen in de speelzaal of het werken in de klas. 

MRT-lessen
Naar aanleiding van de screening van de oudste kleuters kan ik MRT-lessen geven op uw school. In ieder MRT- groepje zitten maximaal 6 kinderen. Lesthema’s zijn: grove motoriek, fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, evenwicht, concentratie, spierkracht, reactiespelletjes, lichaamsbesef, logisch nadenken, geheugen training en schrijfoefeningen. De lesthema’s worden aangepast aan het niveau van de kinderen en de uitkomst van de screening.

Het is mogelijk om groepjes samen te stellen van de hogere groepen. Ook deze kinderen kunnen gescreend worden. Dit gebeurt meestal op aangeven van de leerkracht en/of ouders.

Schrijven
Vanaf groep 3 wordt van kinderen verwacht dat ze dagelijks aan de slag gaan met potlood en pen. De kinderen moeten veelvuldig met hun voorkeurshand gaan werken terwijl de andere hand vaak nog niet coöperatief is. Ze zijn daar in hun motorische ontwikkeling eigenlijk nog niet aan toe: ze zijn nog niet klaar om te lateraliseren. De `lateralisatie` is de fase in de ontwikkeling waarbij onder andere bepaald wordt of iemand links- of rechtshandig is. Dit is bijvoorbeeld te zien aan een slechte pengreep, letteromkeringen of slecht handschrift. Het is ook mogelijk om op verzoek deze kinderen te onderzoeken en te starten met een MRT-training. 
 
MRT-individueel
Ouders kunnen mij ook persoonlijk benaderen voor MRT voor hun kind en zelf een individuele sessie te bekostigen. Ik hoop in dit geval op een goede samenwerking met uw school.

Kosten: op aanvraag en afhankelijk van de wensen van uw school.