Wat is MRT?

Motorische Remedial Teaching

Een nog relatief onbekend begrip: Motorische Remedial Teaching. Toch is het een waardevolle en belangrijke toevoeging als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt. Met het ouder worden ontwikkelt een kind zich op allerlei vlakken waaronder de manier waarop hij of zij beweegt: de motoriek. Deze ontwikkeling verloopt normaal gesproken in een aantal fases en is nodig om bijvoorbeeld op den duur te leren schrijven. Soms kan een kind een bewegingsachterstand oplopen, bijvoorbeeld doordat het kind te weinig bewegingservaring opdoet of door stoornissen. Dit kan de gehele ontwikkeling in de weg staan.

Achtergrond informatie 

Motorisch Remedial Teaching helpt deze achterstanden te verkleinen en soms helemaal weg te werken. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen beide hersenhelften. Een belangrijke biologische ontwikkeling. Om hier meer achtergrond informatie over te verkijgen kunt u artikelen en programma's van professor Erik Scherder raadplegen. De praktijk is aangesloten bij Alles in Beweging. Een landelijk netwerk van MRT praktijken. Op de website van allesinbeweging.net kunt u allerlei informatie en materialen vinden. Leuk om te bekijken! 

Uitdagingen 

MRT is bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hinder ondervinden in het motorisch functioneren. Zij kunnen problemen hebben op het gebied van onder andere:
 
Grove motoriek: onhandigheid, houterig bewegen, moeite met rennen, hinkelen, fietsen
Fijne motoriek: knippen, vouwen, kleuren, verven
Schrijven: slordig handschrift, omkeringen van letters, pengreep 
Rekenen: omkeringen van getallen, geen getalbegrip, tafels automatiseren 
Faalangst: weinig zelfvertrouwen, faalangst, beweegangst, hoogtevrees, dieptevrees 
Ruimtelijke inzicht:     moeite met balsporten, spelizicht, botsingen in de vrije ruimte, struikelen
Werktempo: werktempo te laag, planmatig werken, reflecteren op eigen werk